Uczestników prosimy o zgłaszanie się w biurze festiwalowym w celu rejestracji pobytu – kino Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7 a.

Organizator zapewnia uczestnikom noclegi w hotelu Konin – ul. Aleje 1 Maja 13.

Festiwal odbędzie się w CKiS-DK Oskard (kino Oskard) – ul. Aleje 1 Maja 7a.