JURY MŁODYCH

Łukasz Klawunn

Student III roku filmoznawstwa i kultury mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezes stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej, wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, członek Międzywydziałowego Koła Filmoznawców i Medioznawców UAM oraz członek Rady Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. Czas poza studiami wypełnia organizacją wydarzeń filmowych w Poznaniu (m.in. Klasyka kina europejskiego w „Było nie było“, Kino festiwalowe w „Planie nad Groblą“ czy przegląd filmów studenckich „Jedna Rolka“) i pomocą przy większych festiwalach (np. Short Waves Festival). W charakterze jurora mógł się sprawdzić podczas takich wydarzeń jak festiwal „Zoom na młodzież“, czy Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Filmie.

Tomasz Begier

Student III roku filmoznawstwa i kultury mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezes stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej, współorganizator wielu festiwali filmowych (Short Waves Festival, Ale Kino!). Wielbiciel musicali i komedii oraz orędownik w walce o legalną kulturę. W roli jurora występował m.in. podczas festiwalu Ale Kino! (2014), festiwalu OKFA (2016) i przeglądu „Jedna Rolka” (2018).

Michał Gruba

Student III roku filmoznawstwa i kultury mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu obronił w 2017 r. pracę magisterską pt. „Budowanie marketingowego potencjału miast i regionów poprzez działalność Regionalnych Funduszy Filmowych”. W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie. Członek Międzywydziałowego Koła Filmoznawców i Medioznawców UAM i członek zarządu stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej. Sporadycznie publikuje na blogu KinoMaszyna, a jeszcze rzadziej znajduje czas na grę na klarnecie.